Zoeken Contact Colofon Privacy

U bent nu hier:
 Print deze pagina
DVD-animatie 1

Plaatsen totale heupprothese (gecementeerd)
DVD-animatie 2

Plaatsen totale heupprothese (ongecementeerd)

Hybride prothese

De heupprothese kan op verschillende manieren worden bevestigd aan het bot. U leest op deze pagina’s over: gecementeerde prothesen, ongecementeerde prothesen en hybride prothesen.

Bij de hybride prothese plaatst de orthopedisch chirurg meestal de heupkom zonder cement en de steel van de gewrichtskop met cement.

De omgekeerde combinatie is ook gebruikelijk. Dan heet het de ‘omgekeerde hybride’ of ‘reversed hybride’.

Gegevens uit de Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI):
Uit de Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI) blijkt dat van alle totale heupprothesen die in het jaar 2015 in Nederland zijn geplaatst:

  • 64% ongecementeerd is geplaatst, 
  • 26% gecementeerd is geplaatst,
  • 10% is geplaatst met óf de kom óf de steel gecementeerd.

U ziet dit terug in het LROI-magazine 'Blik op uitkomsten' (pagina 6-7).


Vanuit de LROI zijn ook gegevens bekend over de hersteloperaties in 2015.
Als een heupprothese niet naar wens functioneert, overlegt de orthopedisch chirurg met u de mogelijkheden. Vaak biedt een nieuwe operatie een oplossing. Zo’n nieuwe operatie heet een 'hersteloperatie' of een ‘revisieoperatie’. Bij een hersteloperatie worden één of meerdere onderdelen van de heupprothese vervangen, toegevoegd of verwijderd. Van elke 100 patiënten blijkt bij 1 of 2 patiënten (1,4%) een hersteloperatie nodig in het eerste jaar dat zij de prothese hebben.


In 22% van deze gevallen is de gehele heupprothese vervangen.
Bij 68% van de operaties was het een gedeeltelijke revisie waarbij één of meerdere onderdelen zijn vervangen:

  • heupkop
  • heupsteel
  • heupkom
  • plastic lager in de heupkom.