Zoeken Contact Colofon Privacy

U bent nu hier:
 Print deze pagina
DVD-animatie 1

Plaatsen totale heupprothese (gecementeerd)
DVD-animatie 2

Plaatsen totale heupprothese (ongecementeerd)

Kiezen voor de juiste heupprothese

Medische en technologische ontwikkelingen gaan snel. Er komen daardoor geregeld nieuwe heupprothesen ter beschikking van de orthopedisch chirurg. Bij elke patiënt zal de orthopeed zich afvragen welke prothese voor deze persoon op de lange termijn het meest geschikt is. Een registratiesysteem maakt het hem makkelijker deze keuze te maken, omdat daarin gegevens staan over:

  • de verschillende implantaten,
  • bij welke klachten ze zijn gebruikt,
  • hoe ze zijn toegepast,
  • of er bij de plaatsing wellicht complicaties waren,
  • of de patiënt klachten heeft ervaren,
  • en zo ja, welke klachten dat waren, op welk moment ze optraden en welke maatregelen nodig waren.

In de loop van de tijd zijn steeds meer gegevens bekend over anonieme patiënten en hun prothesen. Daardoor zeggen de gegevens met steeds meer zekerheid iets over de kwaliteit en het gebruik van een prothese.