Zoeken Contact Colofon Privacy

U bent nu hier:
 Print deze pagina
DVD-animatie 1

Plaatsen totale heupprothese (gecementeerd)
DVD-animatie 2

Plaatsen totale heupprothese (ongecementeerd)

Operatierisico's

De anesthesist vertelt u welke mogelijke risico’s de operatie heeft. Geen enkele operatie is namelijk zonder risico’s. Mocht de anesthesist op basis van uw dossier en/of het gesprek met u menen dat er een uitzonderlijk operatierisico is, dan hoort u dat.

Het kan zijn dat nader onderzoek en/of voorbereiding op de operatie dan nodig is. Een voorbeeld: medicatie voor de operatie kan de longfunctie verbeteren.